Henkilötietosuoja

HENKILÖTIETOJEN TIETOSUOJAN PERIAATTEET                                    2018

HEMOMATIK OY suojelee asiakkaidensa henkilökohtaista yksityisyyttä ja pyrkii aina suojaamaan asiakkaidensa henkilötiedot parhaimmalla tavalla. Käsittelemme henkilötietoja GDPR –sääntöjen mukaisesti.

Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Hemomatik Oy:ssä käsittelemme henkilötietoja täyttääksemme sitoumuksemme asiakkaitamme ja toimittajiamme kohtaan. Tarvitsemme tietoja myös lainsäädännön velvoittamana.

Hallussamme ovat henkilötiedot, jotka on annettu meille asiakkaiksi ja toimittajiksi rekisteröidyttäessä.

Näitä tietoja ovat muun muassa: yritysnimi, organisaatiotiedot, osoite, puhelinnumero, sähkö- ja kirjepostiosoite sekä yhteyshenkilö.

Mihin tietoja käytetään?

– käsiteltäessä tilauksia, tarjouksia, palautuksia ja reklamaatioita
– käsiteltäessä ja varmistettaessa tavaroiden toimituksia
– käsiteltäessä laskuja ja hyvityksiä
– voidaksemme seurata toimintaamme, analysoida asiakkaita ja tilastoja
– markkinoitaessa tuotteitamme sekä kirjeitse että sähköisin menetelmin

Henkilötietojen hallinnoinnin lailliset perusteet

Hemomatik Oy käyttää henkilötietoja lakien antamin edellytyksin ja vaatimuksin.

Näitä ovat muun muassa tilausten, tarjousten ja laskujen käsittely.

Samoin perustein teemme myös tuotteidemme suoramarkkinointia.

Tietojen säilytys

Henkilötiedot säilytetään sähköisessä muodossa ja siten, että ulkopuolisilla ei ole niihin pääsyä.

Säilytykseen voidaan käyttää kolmatta osapuolta, jolla on rajattu mahdollisuus päästä tietoihin. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle on mahdollista, jos tietojen hallinnan toteuttaminen sitä vaatii.

Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytämme vain niin kauan kuin se toimintamme ja lakien noudattamisen kannalta on tarpeellista.

Henkilötiedot poistetaan tai muutetaan nimettömäksi, kun ne eivät enää ole tarpeellisia siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty.

Minne luovutamme henkilötietoja?

Henkilötietoja voimme luovuttaa esimerkiksi tuotteiden toimittajillemme, jakelu- ja huolintatarkoituksiin sekä tiedonvälitystarpeisiin.

Voimme myös luovuttaa henkilötietoja lakien edellyttämiin tarkoituksiin, kuten verotus ja kirjanpito.

Henkilön oikeudet

Henkilöllä on oikeus saada ote rekisterissämme olevista tiedoistaan. Pyyntö tietojen saamiseen on tehtävä kirjallisesti allekirjoitettuna. Siihen on liitettävä kopio tietojen kohteen tai pyytävän yrityksen johtavan edustajan henkilökortista voidaksemme varmistua asiaan kuuluvasta pyytäjästä.

Pyyntö tulee lähettää Hemomatik Oy:n osoitteeseen ja merkitä kuoreen ”Henkilörekisteritiedon pyyntö”.

Hemomatik Oy vastaa, että henkilötiedot ovat oikeita ja päivitetty. Jos henkilö huomaa virheellisiä tietoja, hänellä on oikeus pyytää niiden korjaamiseen. Henkilöllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista. Poistamme tiedot, jos siihen ei ole estettä avoinna olevien asioiden hoitamiseksi.

Henkilölle Hemomatik Oy:stä tulevan, kirjeitse ja sähköisesti lähetetyn, suoramarkkinoinnin voi henkilö lopettaa esittämällä Hemomatik Oy:lle siitä pyynnön.

Tietosuojavastaava

Tietosuojasta vastaa   Tapio Haavisto             hemomatik@hemomatik.fi